Dziennik Ustaw z 25.04.2014 r.

poz. 529

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Data wejścia w życie: 10.05.2014 r.