Dziennik Ustaw z 24.12.2015 r.

poz. 2183

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 31.12.2015 r.