Dziennik Ustaw z 24.06.2014 r.

poz. 822

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych.

Data wejścia w życie: 25.12.2014 r.