Dziennik Ustaw z 23.06.2014 r.

poz. 816

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Data wejścia w życie: 23.06.2014 r.