Dziennik Ustaw z 18.12.2014 r.

poz.1836

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

Data wejścia w życie: 25.12.2014

obowiązujący