Dziennik Ustaw z dnia 17 sierpnia 2016 r.

poz. 1269

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu ? Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.