Dziennik Ustaw z 17.12.2014 r.

poz.1675

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Data wejścia w życie: obowiązujący