Dziennik Ustaw z 17.10.2017 r.

poz. 1926

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.