Dziennik Ustaw z 17.04.2015 r.

poz. 541

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 18.05.2015 r.

Uwagi:
art. 5 pkt 7 lit. b, w zakresie dotyczącym art. 102 ust. 1b ustawy wymienionej w art. 5 wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.