Dziennik Ustaw z dnia 15 lipca 2016 r.

poz. 1031

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.