Dziennik Ustaw z dnia 15 grudnia 2016 r.

poz. 2022

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.