Dziennik Ustaw z 15.06.2016 r.

poz. 858

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.