Dziennik Ustaw z 15.05.2015 r.

poz. 681

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 18.05.2015 r.