Dziennik Ustaw z 15.04.2014 r.

poz. 486

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 30.04.2014 r.