Dziennik Ustaw z 14.05.2015 r.

poz. 670

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 29.05.2015 r.

Uwagi:
Par. 1 pkt 1 lit. a tiret piąte wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.