Dziennik Ustaw z 14.05.2015 r.

poz. 669

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 29.05.2015 r.

Uwagi:
Par. 1 pkt 3 lit. c wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; par. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.