Dziennik Ustaw z 13.10.2015 r.

poz. 1603

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 01.01.2016 r.