Dziennik Ustaw z 13.10.2015 r.

poz. 1601

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 01.01.2016 r.