Dziennik Ustaw z 13.10.2015 r.

poz. 1602

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 01.01.2016 r.