Dziennik Ustaw z 13.03.2014 r.

poz. 312

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Data wejścia w życie: 01.04.2014 r.