Dziennik Ustaw z dnia 12 grudnia 2016 r.

poz. 2001

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.