Dziennik Ustaw z 11.05.2016 r.

poz. 651

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 01.01.2017 r.