Dziennik Ustaw z 10.11.2017 r.

poz. 2090

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.