Dziennik Ustaw z 10.11.2017 r.

poz. 2079

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.