Dziennik Ustaw z 10.11.2017 r.

poz. 2087

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.