Dziennik Ustaw z 10.06.2014 r.

poz. 768

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Data wejścia w życie: 10.08.2014 r.