Dziennik Ustaw z dnia 09.06.2017 r.

poz. 1119

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.