Dziennik Ustaw z 08.09.2015 r.

poz. 1326

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data wejścia w życie: 23.09.2015 r.