Dziennik Ustaw z 08.08.2014 r.

poz.1066

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

Data wejścia w życie: obowiązujący