Dziennik Ustaw z 05.12.2014 r.

poz.1727

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Data wejścia w życie: obowiązujący