Dziennik Ustaw z 05.11.2014 r.

poz.1522

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Data wejścia w życie: obowiązujący